13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011 Đề kiểm tra môn Toán

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 123 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 756 KB
  • Lượt tải: 52.523
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

13 đề thi Toán lớp 1 học kì I năm 2010 - 2011 tổng hợp các mẫu đề thi môn Toán ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này qua đó các em sẽ có thêm kiến thức để làm bài thi tốt hơn. Hãy tải ngay mẫu đề thi toán lớp 1 để cho các bé ôn tập và rèn luyện thêm.

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán khối lớp 1 năm học 2014 - 2015 trường tiểu học Lý Công Uẩn, thành phố Đà Nẵng

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2015 trường tiểu học Thọ Sơn, Nghệ An

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1

Đề thi học kì I môn Toán lớp 1 - Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2010 - 2011
MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài 60 phút

ĐỀ BÀI

Bài 1: 

 Bài 2: Tính

1 + 2 + 1 =           ;                 3 + 1 + 1 =         ;                          2 + 0 + 1 = 

Bài 3: Điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:

2 + 3 .......5                           2 + 2........1 + 2                              1 + 4 .......4 + 1 

2 + 2........5                           2 + 1........1 + 2                              5 + 0........2 + 3

Bài 4: Điền số vào chỗ trống 

1 + ........ = 1                                 1 + .......... = 2

.........+ 3 = 3                                 2 + .......... = 2

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:


Đề thi học kì I môn Toán lớp 1 - Đề 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a)  4 + 5 = ……..                                  4 + 3+ 2 =……..

    10 – 3 =………                                 8 – 6 – 0 = …….

b)

Bài 3: (1 điểm) Điền số vào chỗ trống:

3 + ........ = 8;                9 - ......... = 6;   ......... + 4 = 8;                  7 - ........... = 5

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

Năm                     hai                  ba                  ...........                   .................

...........             ..............       ..............               7                               6

Bài 5: (1,5 điểm) Điền dấu >, < =  vào chỗ trống:

a, 5 + 4 ....... 9;                       6.........5

b, 8 - 3 ......... 3 + 5 ;               7 - 2 ........ 3 + 3

Bài 6: (1 điểm) 

Hình vẽ bên có:

- Có ............hình tam giác

- Có ............hình vuông 

Bài 7: Viết phép tính thích hợp 

a.

Có: 9 quả bóng.
Cho: 3 quả bóng.
Còn lại : …quả bóng ?


b. Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về 13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011 để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Tài liệu học tập lớp 1