Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 1 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 34,5 KB
  • Lượt tải: 1.703
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng DOC

Giới thiệu

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

Tháng ………... Năm 20………...

 

Tên cơ sở kinh doanh: ..............................................................................................................

Mã số: .....................................................................................................................................                                                               

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

 

TT

Chứng từ

Tên người bán

Mã số thuế

Mặt hàng

Doanh số mua chưa có thuế

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

Ký hiệu

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Lập ngày: ………/………/20………

 

Người lập

(Họ tên, chữ ký)

Kế toán trưởng

(Họ tên, chữ ký)

 

Click vào nút Tải về để xem chi tiết Mẫu Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Hướng dẫn

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán