Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Giới thiệu

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương là mẫu bảng kê được dùng để kê khai về các khoản trích nộp theo lương như quỹ lương trích BHXH, BHYT hay kinh phí công đoàn............ Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách - Mẫu số: 04/BK-CTNNS

Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Nội dung cơ bản của bảng kê trích nộp các khoản theo lương như sau:

Đơn vị:………..............

Bộ phận:………...........

Mẫu số: 10 - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng ..... năm......

Đơn vị tính...............

STT

Số tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày.....tháng.....năm......

Người lập bảng

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng kê trích nộp các khoản theo lương để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự