Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2) Mẫu bảng thanh toán lương nhân viên

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương dành cho các doanh nghiệp, công ty trong việc tính lương cho cán bộ công nhân viên là mẫu bảng lương đơn giản mà VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn tham khảo và nghiên cứu.

Công văn về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương số 1317/LĐTBXH-LĐTL

Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế

Thông tư hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ số 23/2015/TT-BLĐTBXH

Nội dung Mẫu bảng thanh toán lương nhân viên cụ thể như sau:

Bộ, Sở: ………....

Đơn vị: ………….

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:…….Năm:……….

Các khoản lương Hệ số Số tiền
Lương chính    
...    
Phụ cấp    
...    
Đóng góp    
...    
Giảm khác    
...    

Phòng ban:.............................................................................................................

STT Cán bộ Ngạch lương Hệ số Số tiền Thực nhận Ký nhận
Cán bộ:............................................    
             
Cán bộ:............................................    
             
Cộng theo phòng ban:

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số Bảng thanh toán lương, Bảng tính lương tự động hay giấy tờ quan trọng có liên quan đến công tác làm bảng lương có trên trang VnDoc.com sau:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng thanh toán tiền lương (mẫu 2) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán