Bảng thanh toán tiền lương tự động Bảng tính lương tự động

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền lương tự động

Bảng thanh toán tiền lương tự động là bảng tính lương hàng theo tháng excel có sẵn công thức, các bạn chỉ cần điền số tình hình thực tế là có thể tính lương nhân viên nhanh gọn và dễ dàng, không cần tốn quá nhiều công sức để tính ra đúng số tiền lương trả hàng tháng cho mọi người.

Bảng cân đối kế toán

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200

Mẫu giấy xác nhận lương

Theo đó: Bảng thanh toán tiền lương tự động được gửi đến các bạn sẽ bao gồm 2 bản Excel Bảng chấm công bảng thanh toán tiền lương có sẵn công thức đi kèm. Qua đó các bạn có thể tham khảo: Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên Excel

Do điều kiện hiển thị nên VnDoc chỉ có thể trích dẫn một phần tài liệu để các bạn có thể xem qua. Tài liệu chi tiết mời các bạn tải về để tham khảo. Mong các bạn lưu ý và thông cảm.

Công ty: XXX

Địa chỉ: YYY

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng....năm......

STT Họ và tên Chức vụ 01 02 03 04 05 06 07 08 09
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2
1 A     x x x x x x   x
2 B     x x x x x x   x
3 C     x x x x x x   x
4 D     x x x x x x   x
5 E     x x x x x x   x
6 F     x x x x x x   x
7 G     x x x x x x   x
 8  H      x  x  x  x  x  x    x
                       
                       
  Tổng                    

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng ....năm

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY LÀM LƯƠNG CƠ BẢN LƯƠNG THỰC TẾ
      Theo quy định Thực tế Đóng BH Lương theo HĐ  
I.Bộ phận văn phòng
1 A 0 26 26 3,317,000 15,000,000 15,000,000
2 B 0 26 26 3,317,000 14,000,000 14,000,000
3 C 0 26 26 3,317,000 13,000,000 13,000,000
4 D 0 26 26 3,317,000 12,000,000 12,000,000
5 E 0 26 26 3,317,000 11,000,000 11,000,000
6 F 0 26 26 3,317,000 10,000,000 10,000,000
7 G 0 26 26 3,317,000 9,000,000 9,000,000
8 H 0 26 26 3,317,000 8,000,000 8,000,000
II. Bộ phận bán hàng        
 1.              
 2.              
               
               
   Tổng cộng        26,536,000  92,000,000  92,000,000

Hy vọng rằng VnDoc.com đã cung cấp được tài liệu cần thiết đến với các bạn!

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng thanh toán tiền lương tự động để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán