Báo cáo kiểm kê tài sản cố định Biểu mẫu kế toán

Giới thiệu

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định, làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất và ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản cố định:

Bộ, Sở: ……….

Đơn vị: …………

BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm:.……….

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Báo cáo kiểm kê tài sản cố định để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán