Báo cáo quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 4 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 86,4 KB
 • Lượt tải: 2.313
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu Báo cáo quyết toán công trình được căn cứ vào Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

........, ngày .... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số ..... /2000/TT-BKH ngày .…tháng.…năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, Công ty ....... (tên Doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh), thành lập theo Giấy phép đầu tư số ........, cấp ngày ....... tháng ........ năm .....; trụ sở đặt tại ..........

Xin gửi tới ................. (tên Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư)

Báo cáo quyết toán công trình với các nội dung sau:

1/ Ngày khởi công công trình .............................................

Ngày hoàn thành công trình ...............................................

2/ Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật số ................ ngày ............... của ................ (Bộ Xây dựng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh /thành phố ....)

3/ Vốn đầu tư công trình đã thực hiện:................................................ đôla Mỹ

Chia theo các năm:

Trong đó:

a/ Chi phí xây dựng công trình: .............................. đôla Mỹ bao gồm:

- Chi phí cho các công việc dưới mặt đất........................... đôla Mỹ (phá dỡ, móng, công trình ngầm)

- Chi phí phần thân và hoàn thiện công trình xây dựng .................................................... đôla Mỹ

- Chi phí về trang thiết bị bên trong công trình................................................................. đôla Mỹ

- Chi phí xây dựng cảnh quan ....... đôla Mỹ (tường rào, sân chơi, vườn hoa, cây cảnh,...)

- Chi phí về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy; bảo hiểm xây dựng........... đôla Mỹ

b/ Chi phí về máy móc, thiết bị.................. đôla Mỹ bao gồm:

- Chi phí mua sắm..................... đôla Mỹ

Trong đó nhập khẩu................... đôla Mỹ

- Chi phí vận chuyển.................. đôla Mỹ

- Chi phí bảo hiểm..................... đôla Mỹ

- Chi phí lắp đặt, hiệu chỉnh........ đôla Mỹ

c/ Chi phí khác:........................ đôla Mỹ bao gồm:

- Chi phí chuẩn bị đầu tư........... đôla Mỹ

- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng....... đôla Mỹ

- Giá trị quyền sử dụng đất do Bên Việt Nam góp vốn ....... đôla Mỹ

- Lãi tiền vay trong quá trình xây dựng....... đôla Mỹ

- Chi phí đào tạo....................... đôla Mỹ

- Chi phí kiểm toán, giám định....... đôla Mỹ

- Các chi phí hợp lý khác....... đôla Mỹ

Các tài liệu kèm theo:

a. Báo cáo kiểm toán chi phí xây dựng của dự án.

b. Báo cáo giám định và các chứng chỉ giám định của Tổ chức giám định (nêu tên Tổ chức giám định) về kết quả giám định giá trị thiết bị, máy móc cho dự án.

Chủ đầu tư

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Báo cáo quyết toán công trình để xem.

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp Mẫu đơn

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 105

Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật Thủ tục kiểm dịch nhập khẩu động vật

Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật
 • Phát hành: Cục Thú y
 • Để hoàn thành thủ tục kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam thì ngoài giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh của đơn vị, bạn cần phải có Mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật được Cục thú y cấp phép.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 82 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 532

Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y Mẫu đơn

Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Mẫu đơn xin nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 121,1 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 154

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 243

Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm

Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 110,1 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 203

Biểu mẫu Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng Biểu mẫu Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng

Biểu mẫu Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Biểu mẫu Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 40 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ Biểu mẫu số: B07-BH

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Dưới đây là Mẫu báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ được ban hành theo Quyết định số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 23,9 KB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.395

Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ

Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao
 • Phát hành: Bộ Công nghiệp
 • Mẫu đơn đề nghị phê duyệt hạn ngạch mua, nhập khẩu Nitrat amôn hàm lượng cao
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 29 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149
Xem thêm Xuất - Nhập khẩu