Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định

Giới thiệu

Bảo hiểm xã hội
….......................
 Mẫu số: B03-BH
(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ
Quý :.................Năm :……..........

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh