Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ

Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu Báo cáo thu chi phí hàng dự trữ là mẫu báo cáo của đơn vị doanh nghiệp về thu chi phí hàng hóa dự trữ của doanh nghiệp và tình hình phân phối chênh lệch thu chi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo thu chi phí hàng dự trữ tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 77 KB

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao
 • Phát hành: Bộ Công thương
 • Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc cấp giấy phép nhập khẩu súng, đạn thể thao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu súng đạn, thể thao tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 85 KB

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản

Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản
 • Phát hành: Bộ Thủy sản
 • Mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép khai thác thủy hải sản. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 86 KB

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa
 • Phát hành: Tổng cục Hải quan Việt Nam
 • Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa là mẫu đơn đề nghị được các tổ chức, các nhân lập ra để đề nghị về việc công bố lại các cảng thủy nội địa. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 74 KB

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu

Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS
 • Phát hành: Chi cục Hải quan
 • Phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS là mẫu phiếu bàn giao về việc giám sát đối với những hàng hóa nhập khẩu được đưa vào kho ngoại quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát đối với hàng hóa nhâp khẩu đưa và kho ngoại quan tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 83 KB

Mẫu báo cáo quyết toán công trình Mẫu báo cáo quyết toán công trình Báo cáo quyết toán công trình

Mẫu báo cáo quyết toán công trình
 • Phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • VnDoc.com xin giới thiệu Báo cáo quyết toán công trình được căn cứ vào Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 88 KB

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế Công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế

Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế là mẫu công văn dùng để đăng ký các danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 2280/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu công văn tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 101 KB

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu Công văn đề nghị hoàn thuế xuất nhập khẩu

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu
 • Phát hành: Chính phủ
 • Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất nhập khẩu là mẫu công văn gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đề nghị hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu công văn hoàn thuế xuất, nhập khẩu tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 110 KB

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu Đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
 • Phát hành: Chính phủ
 • Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu là mẫu đơn dùng để đề nghị với cục Hải quan giảm thuế với những mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 96 KB

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh/quốc phòng

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
 • Phát hành: Chính phủ
 • Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là mẫu đơn đề nghị miễn giảm thuế đối với những hàng hóa nhập khẩu để phục cho an ninh, quốc phòng. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 100 KB
Có tất cả 32 tài liệu.