Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 8 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 63.594
  • Lượt tải: 60.885
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: định dạng PDF

Giới thiệu

Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu, về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và về hệ cơ sở dữ liệu. Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch. Các tính chất một giao dịch phải có để đảm bảo một HQTCSDL, được xây dựng trên HCSDL tương ứng, trong suốt quá trình hoạt động sẽ luôn cho một CSDL tin cậy. Quản trị giao dịch nhằm đảm bảo mọi giao dịch trong hệ thống có các tính chất mà một giao dịch phải có. Một điều cần chú ý là trong các tính chất của một giao dịch, tính chất nhất quán trước hết phải được đảm bảo bởi người lập trình-người viết ra giao dịch.

Tính năng chính của phần mềm:

Chương 1: Tổng quan cơ sở dữ liệu ACCESS
Chương 2: Bảng dữ liệu
Chương 3: Truy vấn (QUERY)
Chương 4: Ngôn ngữ SQL
Chương 5: Biểu mẫu
Chương 6: Báo cáo (REPORT)
Chương 7: Macro

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tin học - Lập trình