Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 Bài kiểm tra Toán lớp 2

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 10 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 640 KB
  • Lượt tải: 8.290
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 tổng hợp 59 đề kiểm tra giữa kì môn Toán học kì 1 và học kì 2, tài liệu tham khảo học tập dành cho các em học sinh, phụ huynh, và các thầy cô giáo nghiên cứu học tập, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 2 và cuối học kì 2 sắp tới.

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012

Môn: Toán – Lớp 2

Thời gian: 40 phút

Đề 1:

1. Viết số:

a. Bốn mươi tám ki-lô-gam:................

b. Năm mươi hai lít:...............

c. Số bé nhất có hai chữ số:.................

d. Số lớn nhất có một chữ số:................

2. Điền dấu >, < , = vào ô trống:

8 + 5.......9 + 6                           10 + 4.........7 + 6

3. Đặt tính rồi tính:

         47 + 36              59 + 7                 68 - 28              87 – 66
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................
............................. ........................... ........................... ........................

4. Những hình nào sau đây là hình tứ giác ?

Hình a và hình c                  Hình a và hình d                 Hình a và hình b

5. Số ?

a.

b. 

6. Một cửa hàng buổi sáng bán 48 kg đường. Buổi chiều của hàng bán ít hơn buổi sáng 7 kg đường. Hỏi buổi chiều của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đề 2:

Câu 1:

a. Tính nhẩm:

5 + 6 + 8 =                               50 + 30 =
14 + 6 + 11 =                           7 + 4 + 2 =

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

68 + 6                     78 + 9                     25 + 46                    37 + 24
.............                ............                  .............                   ............
.............                ............                  .............                   ............
............                 ............                  .............                   ............ 

Câu 2: Khoanh vào đáp án đúng cho mỗi câu sau:

a. 50 cm = ........... dm
A. 5              B. 10              C. 15

b. 7dm + 8dm = ............dm
A. 78             B. 15             C. 2

c. Số bé nhất có 2 chữ số là:
A. 10              B. 11             C. 12

d. Số liền trước của 89 là:
A. 88             B. 90              C. 100

Câu 3: Điền dấu >, < , =

47 + 18 ........ 65 + 8                        35 + 7 ........16 + 25

Câu 4: Thùng thứ nhất có 16l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5: Kẻ thêm 1 đoạn thẳng trong hình sau để được: 1 hình chữ nhật và 1 hình tam giác

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 2 năm học 2011 - 2012 để xem.

Xem thêm tài liệu liên quan

Ứng dụng hay

Xem thêm Toán lớp 2