Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 1 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 45 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 51 Byte
  • Lượt tải: 4.256
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 7 là bài đánh giá chất lượng tốt nhất dành cho các bạn học sinh. Hãy tải ngay đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 7 dưới đây về máy và kiểm tra thực lực của mình nhé.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 7 học kì 1

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to the passage and fill in the missing information. (2.5 pts)

II. READING: Choose the most suitable phrases in the box to complete the passage. There are more phrases than needed. (2.5 pts)

Jack’s birthday is on December 31st. He always has a big party at his house. All of the guests (1) ________. Jack prepares delicious food and everyone (2) __________ and drinks a lot of champagne. Jack’s parents don’t (3) __________. They celebrate New Year’s Eve at home.
They (4) _________ and dance. At night, Jack (5) ___________ to all his friends.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Anh - Đề số 1 để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Tài liệu học tập lớp 7