Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Đề 1 Đề kiểm tra môn Hóa lớp 8 học kỳ 1

Giới thiệu

Đề kiểm tra môn Hóa lớp 8 học kỳ 1

Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học dành cho học sinh lớp 8 - Đề 1 có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong 45 phút.

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1: Có những từ và cụm từ: đơn chất, hạt nhân, electron, nơtron, proton, vật thể, nguyên tố hoá học, phân tử, nguyên tử. Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:

1. Những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất được gọi là ...............................................
2. Nguyên tử gồm có ....................... mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những ................................. mang điện tích âm.
3. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi ......................... và ............................ Trong mỗi nguyên tử, số .............................. bằng số ..............................
4. Những .............................. chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2: Cho các kí hiệu và công thức hoá học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2,H2, O2. Dãy gồm các đơn chất là:
A. Cl, H, O, C.
B. C, Cl2, H2, O2.
C. CO2,Cl2, H2, O2.
D. CO2,Cl, H, O2.

Câu 3: 0,5 mol phân tử của hợp chất A có chứa 1 mol nguyên tử Na , 0,5 mol nguyên tử S và 2 mol nguyên tử O. Công thức hoá học của hợp chất A là
A. NaSO2        B. Na2SO3           C. Na2SO4          D. Na2S3O4

Câu 4: Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là 
A. M(NO3)3           B. M2(NO3)3           C. MNO3             D. M2NO3

Câu 5: Phương trình hoá học nào sau đây đúng?
A. 2 HCl + Al → AlCl3 + H2
B. 3 HCl + Al → AlCl3 + 3 H2
C. 6 HCl + 2 Al → 2 AlCl3 + 3 H2
D. 6 HCl + 3 Al → 3 AlCl3 + 3 H2

Câu 6. Có phương trình hóa học sau: 2 Mg (r) + O2 (k) → 2 MgO (r). Phương trình hóa học trên cho biết:
A. 2 gam magie phản ứng hoàn toàn với 1 gam khí oxi tạo ra 2 gam magie oxit.
B. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 40 gam magie oxit.
C. 24 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.
D. 48 gam magie phản ứng hoàn toàn với 32 gam khí oxi tạo ra 80 gam magie oxit.
(Mg = 24, O= 16)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 7. (1 điểm): Lập công thức hoá học của hợp chất gồm hai nguyên tố:
a) Nhôm (Al) và oxi (O)
b) Kẽm (Zn) và clo (Cl)
Biết: Nhôm có hoá trị III; kẽm và oxi đều có hoá trị II; clo có hoá trị I.

Câu 8. (2 điểm)
1. Mol là gì ?
2. Khối lượng mol là gì ?
3. Thể tích mol của chất khí là gì ? Một mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tíchlà bao nhiêu lít?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - Đề 1 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 8