Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 Đề kiểm tra môn Toán

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 39 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 626 KB
  • Lượt tải: 14.117
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Dưới đây là mẫu Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 nhằm giúp các em học sinh ôn tập với việc làm quen các dạng bài toán trong đề kiểm tra để có thể làm bài thi sắp tới tốt hơn.

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1

Trường………………
Lớp………………….
Họ và tên ………………………
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút

 

Điểm

Người coi KT:..........................................

 

Người chấm KT:......................................

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số : 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Tài liệu học tập lớp 1