Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Quận 3 TPHCM Đề kiểm tra môn Toán

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 1.095 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 171,1 KB
  • Lượt tải: 44.201
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì II môn Toán dành cho học sinh THCS lớp 6 của Phòng Giáo dục Quận 3 TP. Hồ Chí Minh là đề kiểm tra học kì 2 Toán 6 hay, bao quát toàn bộ kiến thức chương trình cung như phân loại được trình độ học sinh giúp các em có thêm kiến thức tổng hợp để chuẩn bị thật tốt cho bài thi cuối học kì của mình.

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Tiếng Anh phòng GD&ĐT Bảo Lộc - Lâm Đồng

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

Đề tham khảo học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014-2015

Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1: Số đối của -4/5 là:

A. 4/5      B. -5/-4      C. -(4/5)      D. -5/4

Câu 2: Hai số nào sau đây là nghịch đảo của nhau?

A. 1,3 và 3,1;        B. -2/3 và 3/2            C. -0,2 và -5           D. 1 và -1 

Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

A. 20/11 = -20/11           B. -5/9 = 5/-9            C. 25/35 = 2/3           D. -30/4 = -15/-2

Câu 4. Trong các phân số -3/4, 6/-7, -7/-8, -11/12 phân số nhỏ nhất là:

A. -3/4               B. 6/-7             C. -7/-8             D. -11/12

Câu 5. Cho x là số nguyên âm và thỏa mãn x/3 = 12/x, khi đó x bằng:

A. 6;         B. 36;          C. -18;            D. –6

Câu 6: Giá trị của biểu thức –10 – (–10) + (75)o. (–1)3+ (–2)3: (–2) bằng:

A. 3;         B. –24;        C. –9;              D. 5

Câu 7: Với hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo 80thì góc còn lại có số đo bằng:

A. 10o;     B. 40o;       C. 90o;           D. 100o.

Câu 8: Hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng 6cm là

A. hình tròn tâm O, bán kính 6cm.         B. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.

C. đường tròn tâm O, bán kính 6cm.     D. đường tròn tâm O, bán kính 3cm.

II. Tự luận: (8 điểm)

Câu 9: (3 điểm) Tính:

Câu 10: (2,5 điểm)

a) Tìm x biết -11x/12 + 3/4 = -1/6

b) Tìm x biết 3 - (1/6 - x).2/3 = 2/3

c, Tìm tất cả số nguyên x biết: 1/-2 < x/2 ≤ 0.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Quận 3 TPHCM để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 6