Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Toán

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 98 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 178 KB
  • Lượt tải: 6.119
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KỲ II LỚP 7

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi, chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 6, 7 và 12.

Câu 1. Số con của 15 hộ gia đình trong một tổ dân cư được liệt kê ở bảng sau:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Đề số 2 để xem.
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 7