Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng)

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đề thi chính thức)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2010 - 2011
Môn: HÓA - LỚP: 9


Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,0 điểm)

Viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện cho các phản ứng sau:

(a) đốt cháy CH4.

(b) trùng hợp CH2=CH2.

(c) CHBr=CHBr tác dụng với dung dịch Br2.

(d) C2H5OH tác dụng với Na.

(e) C6H6 (benzen) tác dụng với H2 dư.

(f) dung dịch C6H12O6 (glucozơ) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 2: (2,0 điểm)

a) Nêu cách sử dụng nhiên liệu có hiệu quả.

b) Thế nào là độ rượu? Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 50 ml dung dịch cồn 960.

Câu 3: (2,0 điểm)

a) Có thể dùng CaCO3 để phân biệt hai dung dịch axit axetic và glucozơ không? Vì sao? Viết phương trình hóa học minh họa.

b) Trình bày cách tinh chế khí CH4 có lẫn C2H4, C2H2. Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4: (3,0 điểm)

1. Chia 200 gam một dung dịch CH3COOH 4,8 % làm hai phần bằng nhau.
a) Phần I trung hòa vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.
b) Cho phần II tác dụng với Mg dư. Tính thể tích khí H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

2. Tính khối lượng rượu etylic cần dùng để điều chế 200 gam dung dịch CH3COOH trên bằng phương pháp lên men với hiệu suất 80%.
Cho C = 12, H = 1, O = 16, Mg = 24.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Sở GD và ĐT Đà Nẵng) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 9