Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 12 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng Đề kiểm tra học kì môn Toán có đáp án

Giới thiệu

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán là đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán xin được gửi đến các bạn học sinh và thầy cô giáo tham khảo, làm tài liệu ôn tập, đề tự kiểm tra kiến thức, trình độ bản thân, rèn luyện cách trình bày và tư duy logic, chuẩn bị tốt hơn cho kì thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 12.

Đề kiểm tra học kì II môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đề thi chính thức)

KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2010 - 2011
Môn: TOÁN - LỚP: 12

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm).

Câu 1 (2,5 điểm). Tính các tích phân sau:

Câu 2 (2,5 điểm).
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình phẳng (H) giới hạn bởi trục hoành và đường cong y = -x3 + 2x2.

1) Tính diện tích hình phẳng (H).

2) Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox.

II- PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2).

1- Theo chương trình Chuẩn

Câu 3.a (2,0 điểm).

1) Giải phương trình trên tập số phức i(z + 1) - 5 + z = 0.

2) Tìm số phức z, biết z + 2z + 3 - 2i = 0.

Câu 4.a (3,0 điểm).
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I (1;1;3) và đường thẳng (d) có phương trình . Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên đường thẳng (d).

1) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa I và vuông góc với đường thẳng (d).

2) Tìm tọa độ điểm H.
3) Viết phương trình mặt cầu có tâm là I và cắt đường thẳng (d) tại hai điểm A, B sao cho diện tích của tam giác IAB bằng 

2- Theo chương trình Nâng cao

Câu 3.b (2,0 điểm).
1) Giải phương trình trên tập số phức z(z - i) = -3
2) Viết dạng lượng giác của số phức z biết:  và một acgumen của 

Câu 4.b (3,0 điểm).
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I (1; 1; 3) và mặt phẳng (P) có phương trình x + y - z + 1 = 0. Gọi (S) là mặt cầu có tâm là I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm A.

1) Viết phương trình đường thẳng (d) qua I và vuông góc với mặt phẳng (P).

2) Tìm tọa độ tiếp điểm A.

3) Viết phương trình mặt phẳng (Q), biết rằng mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có chu vi bằng 6π.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2010-2011

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 12

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)

1. Theo chương trình Chuẩn

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 12 - Sở GD và ĐT Đà Nẵng để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 12