Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề thi Toán lớp 1

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 90 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt tải: 32.355
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 là tổng hợp 30 đề ôn tập Toán học kì II lớp 1, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt toán lớp 1, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các lớp về sau, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 1.

Đề ôn tập Toán học kì 2 lớp 1

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 1

Đề 1.

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:

a, 15 và 16             b, 15 và 18            c, 16 và 18                d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:

a, 28             b, 92            c, 82                d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:

a, 18             b, 29            c, 28                d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7               b, 54 - 8                c, 72 - 3              d, 28 + 6
…………              …………               …………             …………
…………              …………               ………....             …………
………....              …………               …………             …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52      ........

b, 43 – 5 = 48        ........

c, 12 + 23 = 45      ........

d, 26 – 9 = 15        ........

Đề 1.2:

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:       

       32 + 42                  94 - 21         ;              50 + 38        ;              67 – 3

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 để xem.
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 1