Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án) Đề thi học sinh giỏi

Giới thiệu

Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án).

Đề thi học sinh giỏi môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011
Ngày thi: 24/03/2011

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu I. (4,0 điểm).

Cho hàm số y = x3 - (m + 1)x2 - (4 - m2)x - 1 - 2m (m là tham số thực), có đồ thị là (Cm)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = − 1

2) Tìm các giá trị của m để đồ thị (Cm) có hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.

Câu II. (6,0 điểm).

1) Giải phương trình: cos2x + cos3x - sinx - cos4x = sin6x.

2) Giải bất phương trình: (x thuộc R)

3) Tìm số thực a để phương trình: 9x + 9 = a3xcos(πx), chỉ có duy nhất một nghiệm thực.

Câu III. (2,0 điểm).

Tính tích phân: 

Câu IV. (6,0 điểm).

1) Cho tứ diện đều ABCD có độ dài cạnh bằng 1. Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc các cạnh AB, AC sao cho mặt phẳng (DMN) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Đặt AM = x, AN = y. Tìm x, y để diện tích toàn phần của tứ diện DAMN nhỏ nhất.

2) Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng Δ: x − y + 5 = 0 và hai elíp:
 có cùng tiêu điểm. Biết rằng (E2) đi qua điểm M thuộc đường thẳng Δ. Tìm toạ độ điểm M sao cho elíp (E2) có độ dài trục lớn nhỏ nhất.

3) Trong không gian , Oxyz cho điểm M(0;2;0) và hai đường thẳng

Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M song song với trục Ox, sao cho (P) cắt hai đường thẳng Δ1, Δ2 lần lượt tại A, B thoả mãn AB = 1

Câu V. (2,0 điểm).

Cho các số thực a, b, c thoả mãn: 

Tìm giá trịlớn nhất của biểu thức: P = a6 + b6 + c6

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Toán (Có đáp án) để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Tài liệu học tập lớp 12