Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán Năm học 2012 - 2013

  • Đánh giá:
    ( 4 ★ | 8 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 34 KB
  • Lượt tải: 1.134
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN THCS
GIẢI THƯỞNG LƯƠNG THẾ VINH 
NĂM HỌC: 2012-2013

MÔN: TOÁN LỚP 7
Ngày thi: 30/03/2013

Bài 1:

a) Tính Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn ToánĐề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán

b) Cho a + b + c = 2010 và  Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán

Tính Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán

Bài 2: Tìm x biết:

Bài 3: Chứng minh tổng bình phương 5 số tự nhiên liên tiếp khổng thể là số chính phương.

Bài 4: Tìm a1, a2, a3,..., a100 

Biết: Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán và a+ a2 + a3 + ...+ a100 = 10100

Bài 5: Cho tam giác ABC có góc B < 90o và góc B = 2 góc C. Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = EH, đừng cao HE cắt AC tại D.

a) Chứng minh: góc BEH = ACB

b) Chứng minh: DH = DE = DA

c) Lấy B’ sao cho H là trung điểm BB’. Chứng minh ΔAB’C cân.

d) Chứng minh: AE = HC.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 7 THCS tỉnh Bình Dương môn Toán để xem.

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì I dành cho học sinh THCS lớp 7 - Đề số 1
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 66 KB
  • Đánh giá: 19
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.280

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì I dành cho học sinh THCS lớp 7 - Đề số 2
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 64 KB
  • Đánh giá: 23
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 425

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1 Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 1
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Đề số 1
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 57 KB
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 337

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2 Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Đề số 2
  • Phát hành: Bộ GD-ĐT
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Đề số 2
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 61 KB
  • Đánh giá: 17
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 379

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 1) Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 1) Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 1)
  • Phát hành: THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Biên Hòa - Đồng Nai - Đề số 1
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 47 KB
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 477

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2) Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2) Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 2)
  • Phát hành: THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Trường THCS Trần Hưng Đạo, Biên Hòa - Đồng Nai - Đề số 2
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 47 KB
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 244

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1) Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1) Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 1)
  • Phát hành: THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ, Diên Khánh, Khánh Hòa - Đề số 1
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 57 KB
  • Đánh giá: 33
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 653

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2) Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2) Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa (Đề 2)
  • Phát hành: THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Huệ, Diên Khánh, Khánh Hòa - Đề số 2
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 56 KB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 182

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa (Đề 3) Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa (Đề 3) Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa (Đề 3)
  • Phát hành: Phòng GD Cam Ranh, Khánh Hòa
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Phòng Giáo dục Cam Ranh, Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa - Đề số 3
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 47 KB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 130

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng (Đề 1) Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng (Đề 1) Đề kiểm tra môn Công nghệ

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Công nghệ - Trường THCS Đồng Nai, Lâm Đồng (Đề 1)
  • Phát hành: THCS Đồng Nai, Lâm Đồng
  • Đề kiểm tra môn Công nghệ học kì II dành cho học sinh THCS lớp 7 - Trường THCS Đồng Nai, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (Đề 1)
  • hoc-tap
  • Dung lượng: 49 KB
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 300
Xem thêm Lớp 7