Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn Sở GD&ĐT Đăk Nông

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐẮK NÔNG
(Đề thi chính thức)

KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2010-2011
CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ngày thi: 30/10/2010

MÔN THI: KỸ THUẬT LÀM VƯỜN
PHẦN: LÝ THUYẾT
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (3 điểm)

Khi nhân giống bằng hạt cần chú ý những điểm nào?

Câu 2: (4 điểm)

Trình bày quy trình kĩ thuật nuôi cấy mô ở thực vật?

Câu 3: (3 điểm)

Nêu vai trò, giá trị kinh tế của cây rau mang lại cho con người?


PHẦN: THỰC HÀNH
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Thí sinh được chọn 1 trong 4 đề sau
--------------------------------------------------------------------------------

Đề 1: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác ghép mắt cửa sổ?

Đề 2: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác chăm sóc rau sau khi trồng?

Đề 3: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác trồng cam?

Đề 4: (10 điểm)

Hãy thực hiện thao tác kĩ thuật gieo hạt trong bầu?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi nghề THPT tỉnh Đăk Nông năm 2010 - 2011 môn Kỹ thuật làm vườn để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Phổ thông Trung học