Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 01) Luyện thi đại học khối C

 • Đánh giá:
  ( 5 ★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 52 KB
 • Lượt tải: 885
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013

MÔN THI: ĐỊA LÍ

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề số 01

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)

Câu I (3 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Nhiệt độ trung bình của một số địa điểm ở nước ta

1. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc tới Nam và nêu nguyên nhân của sự thay đổi đó

2. Phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta?

Câu II (2 điểm)

Cho bảng số liệu:

Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta giai đoạn 1960 – 2009

1. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sự thay đổi số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta giai đoạn 1960 -2009

2. Qua biểu đồ hãy nhận xét và giải thích về sự biến động dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta.

Câu III (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy:

1. Kể tên 5 thnh phố trực thuộc trung ương, các đô thị có quy mô dân số từ 100 000 đến 200 000 người trở lên.

2. Hãy cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ có các loại khoáng sản chủ yếu nào, phân bố ở đâu?

II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a: Theo chương trình chuẩn (2.0 điểm)

Phân tích ý nghĩa của việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao thơng vận tải đối với phát triển kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu IV.b: Theo chương trình nâng cao (2.0 điểm)

Cho bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu sử dụng đất của nước ta vào thời điểm 01/01 hàng năm (đơn vị:%)

Loại đất 1989 2008
Đất sản xuất nông nghiệp 21,0 30,8
Đất lâm nghiệp 28,2 44,7
Đất chuyên dụng và đất ở 4,9 10,2
Đất chưa sử dụng 45,9 14,3

Nêu nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất ở nước ta.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Địa lí (Đề 01) để xem.

Đề thi đáp án đại học Khối C năm 2008 Đề thi đáp án đại học Khối C năm 2008 Đề thi đại học khối C

Đề thi đáp án đại học Khối C năm 2008
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án Đại học khối C bao gồm đề thi đại học môn Văn, đề thi đại học môn Sử, đề thi đại học môn Địa năm 2008, có đáp án kèm theo.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 881,3 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.783

Đề thi và đáp án môn Văn khối C 2009 Đề thi và đáp án môn Văn khối C 2009 Đề thi đại học môn Văn khối C có đáp án

Đề thi và đáp án môn Văn khối C 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án môn Văn khối C năm 2009 là đề thi và đáp án chính thức môn Văn khối C do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trong kì thi tuyển sinh đại học năm 2009.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 378 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.867

Đề thi và đáp án môn Địa khối C 2009 Đề thi và đáp án môn Địa khối C 2009 Đề thi đại học môn Địa

Đề thi và đáp án môn Địa khối C 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Tài liệu Đề thi và đáp án môn Địa khối C năm 2009 được trình bày đầy đủ, rõ ràng và chi tiết, giúp các banh học sinh thuận lợi cho ôn thi đại học và ôn thi THPT Quốc gia 2015.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 505 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.268

Đề thi và đáp án môn Sử khối C 2009 Đề thi và đáp án môn Sử khối C 2009 Đề thi đại học môn Sử có đáp án

Đề thi và đáp án môn Sử khối C 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án môn Sử khối C năm 2009 là đề thi và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là tài liệu ôn thi đại học khối C, ôn thi THPT Quốc gia hay cho các bạn học sinh lớp 12.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 394 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.483

Đề thi đại học môn Văn khối C Đề thi đại học môn Văn khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Văn khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi và đáp án môn Văn khối C - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 196 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.536

Đề thi đại học môn Sử khối C Đề thi đại học môn Sử khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Sử khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi môn Sử khối C - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 195 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.262

Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.047

Đề thi Đại học môn Địa khối C Đề thi Đại học môn Địa khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi Đại học môn Địa khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi môn Tiếng Địa khối C - Kỳ thi đại học năm 2012.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 221 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.691

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02) Luyện thi đại học môn Lịch Sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 15 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 600

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03) Luyện thi đại học môn Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 14,5 KB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 602
Xem thêm Luyện thi đại học khối C