Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) Đề thi thử đại học môn Lịch sử

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 4 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 27,5 KB
 • Lượt tải: 617
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
NĂM 2012 - 2013

MÔN THI: LỊCH SỬ

Đề số 05

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)

Câu I (1,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Câu II (3,0 điểm)
Tại sao Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối kháng chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện đã thể hiện trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mĩ (1946 – 1954) như thế nào ?

Câu III (3,0 điểm)
Bốn thắng lợi quân sự nào của quân và dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam ? Hãy giải thích vì sao ?

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị cấp cao Ianta (2 – 1945) và phân tích hệ quả của những quyết định đó.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
Trình bày những nét chính về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) để xem.

Đề thi đáp án đại học Khối C năm 2008 Đề thi đáp án đại học Khối C năm 2008 Đề thi đại học khối C

Đề thi đáp án đại học Khối C năm 2008
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án Đại học khối C bao gồm đề thi đại học môn Văn, đề thi đại học môn Sử, đề thi đại học môn Địa năm 2008, có đáp án kèm theo.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 881,3 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.790

Đề thi và đáp án môn Địa khối C 2009 Đề thi và đáp án môn Địa khối C 2009 Đề thi đại học môn Địa

Đề thi và đáp án môn Địa khối C 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Tài liệu Đề thi và đáp án môn Địa khối C năm 2009 được trình bày đầy đủ, rõ ràng và chi tiết, giúp các banh học sinh thuận lợi cho ôn thi đại học và ôn thi THPT Quốc gia 2015.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 505 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.284

Đề thi và đáp án môn Sử khối C 2009 Đề thi và đáp án môn Sử khối C 2009 Đề thi đại học môn Sử có đáp án

Đề thi và đáp án môn Sử khối C 2009
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án môn Sử khối C năm 2009 là đề thi và đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là tài liệu ôn thi đại học khối C, ôn thi THPT Quốc gia hay cho các bạn học sinh lớp 12.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 394 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.494

Đề thi đại học môn Văn khối C Đề thi đại học môn Văn khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Văn khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi và đáp án môn Văn khối C - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 196 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.541

Đề thi đại học môn Sử khối C Đề thi đại học môn Sử khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi đại học môn Sử khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi môn Sử khối C - kỳ thi đại học năm 2012
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 195 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.268

Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đáp án đề thi Đại học môn Địa khối C
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.052

Đề thi Đại học môn Địa khối C Đề thi Đại học môn Địa khối C Kỳ thi đại học năm 2012

Đề thi Đại học môn Địa khối C
 • Phát hành: Thi đại học khối C 2012
 • Đề thi môn Tiếng Địa khối C - Kỳ thi đại học năm 2012.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 221 KB
 • Yêu cầu: Windows, Mac OS, Linux
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.698

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02) Luyện thi đại học môn Lịch Sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 02)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 15 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 605

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03) Luyện thi đại học môn Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 03)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 14,5 KB
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 604

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) Đề thi thử đại học môn Lịch sử

Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05)
 • Phát hành: Sở GD-ĐT
 • Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05)
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 27,5 KB
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 617
Xem thêm Luyện thi đại học khối C