Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Vật lí (Đề 01)

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 425 KB
 • Lượt tải: 1.478
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 LẦN THỨ NHẤT

MÔN THI: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 90 phút,không kể thời gian giao đề

Đề số 01

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(40 CÂU,TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40)

Câu 1: Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian:
A. Lệch pha một lượng π/4
B. Vuông pha với nhau.
C. Cùng pha với nhau.
D. Ngược pha với nhau.

Câu 2: Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hoà là a0 và v0. Biên độ dao động là:

Câu 3: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật
A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí ấy
B. tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo
C. có giá trị không đổi
D. tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng

Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lượng m, lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, đầu trên cố định. Gia tốc trọng trường là g, vmax là vận tốc cực đại. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A > mg/k , ta thấy khi
A. chiều dài của lò xo ngắn nhất thì độ lớn lực đàn hồi nhỏ nhất
B. độ lớn lực hồi phục bằng thì thế năng nhỏ hơn động năng ba lần
C. vật ở dưới vị trí cân bằng và động năng bằng ba lần thế năng thì độ giãn của lò xo là: 

Câu 5: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì
A. véc tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc                B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng
C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm                               D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm

Câu 6: Một vật khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là ; thì dao động tổng hợp là . Khi biên độ dao động của vật bằng nửa giá trị cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là:

Câu 7: Công suất của dòng điện xoay chiều trên đoạn mạch RLC ghép nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do
A. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.
B. có hiện tượng cộng hưởng trên đoạn mạch.
C. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ.
D. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều (với U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Khi L = L1 hay L = L2 với L1 > L2 thì công suất tiêu thụ của mạch điện tương ứng P1, P2 với P1 = 3P2; độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch điện với cường độ dòng điện trong mạch tương ứng  là:

Câu 9: Một vật dao động điều hòa theo phương trình . Tính từ thời điểm ban đầu, sau khoảng thời gian t = 7T/6 vật đi được quãng đường 15cm. Biên độ dao động của vật là
A. 5cm.             B. 4cm.            C. 3cm.           D. 2,5cm.

Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc vượt quá 5 cm/s là T/3. Số dao động vật thực hiện được trong thời gian một phút là.
A. 60               B. 120             C. 20              D. 1

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với cơ năng toàn phần là 5J. Động năng của vật tại điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng 3/5 biên độ có giá trị sai khác so với thế năng là:
A. nhỏ hơn thế năng 1,4J
B. nhỏ hơn thế năng 1,8J
C. lớn hơn thế năng 1,4J
D. lớn hơn thế năng 1,8J

Câu 12: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Sau khi thả vật 7π/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là:

Câu 13: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q = 10 µC và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng, cách điện với mặt phẳng nằm ngang nhẵn, thì xuất hiện tức thời một điện trường đều được duy trì trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đó con lắc dao động trên một đoạn thẳng dài 4 cm. Độ lớn cường độ điện trường E là
A. 4.105 V/m            B. 2.105 V/m           C. 8.104 V/m.          D. 105 V/m.

Câu 14: Đoạn mạch R, L(thuần cảm) và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số dòng điện là f1 và f2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là và còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng f1 là

A. 0,8642                     B. 0,9239.                   C. 0,9852.                   D. 0,8513.

Câu 15: Một con lắc lò xo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện có cùng khối lượng m, điện tích q. Khi dao động điều hòa không có điện trường thì chúng có cùng chu kì T1 = T2. Khi đặt cả hai con lắc trong cùng điện trường đều có vectơ cường độ điện trường nằm ngang thì độ giãn của con lắc lò xo tăng hai lần, con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì là s. Chu kì dao động của con lắc lò xo trong điện trường là.
A. 1,2s.               B. 1,44s               C. căn 2 s .               D. 2s

Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng ,lò xo khối lượng không đáng kể ,k = 50N/m ,khối lượng m = 200g .Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng xuống dưới để lò xo dãn tổng cộng 12cm rồi thả cho nó dao động điều hoà. Lấy π2 = 10, g = 10m/s2. Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực hồi phục trong một chu kỳ dao động là
A. 1/15s                B.1/30s               C.1/10s             D.2/15s

Câu 17: Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi, đoạn MB chỉ có tụ điện C. Điện áp tức thời. Điều chỉnh L = L1 thì cường độ hiệu dụng I = 0,5A, UMB =100(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc 600. Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng UAM đạt cực đại.Tính độ tự cảm L2.

Câu 18: Chiều dài ống sáo càng lớn âm phát ra
A. Càng nhỏ              B. Càng cao.            C. Càng to.             D. Càng trầm.

Câu 19: Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây :
A. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng.
B. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là nửa chu kì.
C. Hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha.
D. Hai điểm đối xứng nhau qua điểm nút luôn dao động ngược pha

Câu 20: Hai nguồn phát sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng của một chất lỏng dao động theo phương trình
  . Coi biên độ sóng không giảm theo khoảng cách, tốc độ sóng v = 30 (cm/s). Khoảng cách giữa hai nguồn AB = 20cm. H là trung điểm của AB, điểm đứng yên trên đoạn AB gần H nhất và xa H nhất cách H một đoạn bằng bao nhiêu ?
A.0,375cm;9,375cm                   B.0,375cm; 6,35cm                    C.0,375cm; 9,50cm                D. 0,375cm; 9,55cm

Câu 21: Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16(cm) có 2 nguồn kết hợp dddh cùng tần số,cùng pha nhau. điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB một khoảng nhỏ nhất bằng 4 (cm) luôn dao động cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A,cách A một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để M dao động với biên độ cực tiểu.
A.9,22(cm)                B.2,14 (cm)               C.8.75 (cm)             D.8,57 (cm)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Vẽ kỹ thuật với AutoCad Vẽ kỹ thuật với AutoCad Hướng dẫn sử dụng AutoCad

Vẽ kỹ thuật với AutoCad
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Vẽ kỹ thuật là một môn cơ sở mà bất kì sinh viên học các ngành cơ khí, xây dựng, điện - điện tử đều phải biết. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ vẽ kỹ thuật nhưng một trong những phần mềm phổ biến và hữu ích nhất là AutoCad.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 3,5 MB
 • Yêu cầu: Trình đọc file PDF
 • Đánh giá: 228
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 229.670

Giáo Trình Giải Tích Giáo Trình Giải Tích Tài liệu học Toán giải tích

Giáo Trình Giải Tích
 • Phát hành: Khoa Toán Tin, ĐHSP Hà Nội
 • Bộ tài liệu này sẽ trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cơ bản về giới hạn, liên tục và phép tính vi phân đối với hàm một biến và hàm nhiều biến, nhằm tạo cho người học có thể tiếp tục học tập các môn học khác và có thể vận dụng chúng.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 21,2 MB
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.172

Toán rời rạc Toán rời rạc Nhập môn Toán rời rạc

Toán rời rạc
 • Phát hành: Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế
 • Nội dung của tài liệu này được bố trí trong 4 phần, không kể lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo và phần phụ lục giúp bạn làm quen với môn toán rời rạc này một cách hiệu quả hơn.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 813,9 KB
 • Yêu cầu: trình đọc .zip , .doc
 • Đánh giá: 50
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.861

Đề thi đáp án đại học Khối B năm 2008 Đề thi đáp án đại học Khối B năm 2008 Đề thi và đáp án thi đại học năm 2008

Đề thi đáp án đại học Khối B năm 2008
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề thi và đáp án Đại học khối B 3 môn Toán, Hóa, Sinh năm 2008...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 2,7 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.010

Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Giúp học tốt môn hóa học

Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học
 • Phát hành: Lê Phạm THành
 • Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập khá lớn...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,3 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Đánh giá: 156
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.287

Tự ôn luyện thi môn Toán Tự ôn luyện thi môn Toán Luyện thi đại học môn Toán

Tự ôn luyện thi môn Toán
 • Phát hành: Nguyễn Đức Tuấn
 • Các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào hai kỳ thi cam go là tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng, môn Toán là một bộ môn gây cho thí sinh nhiều khó khăn nhất ở tất cả các kỳ thi...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 242 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.234

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học Soạn giáo án điện tử với PowerPoint

Sử dụng PowerPoint soạn giáo án điện tử dạy học
 • Phát hành: Lý Văn Thia - THCS Hưng Hội
 • Hiện nay, dạy học với giáo án điện tử đang trở thành một phong trào sôi nổi ở các trường học các cấp, đây là loại giáo án được biên soạn trực tiếp trên máy tính bằng một phần mềm chuyên dụng, giúp giáo viên đơn giản hóa việc lập giáo trình, chỉnh sửa...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 4,6 MB
 • Đánh giá: 132
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 210.050

15 đề thi kế toán 15 đề thi kế toán Bộ đề luyện thi Kế Toán

15 đề thi kế toán
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Tài liệu bao gồm 15 đề thi kế toán...
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 35,4 KB
 • Yêu cầu: định dạng DOC
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.383

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Tài liệu học kinh tế vĩ mô

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Đây là bộ tài liệu bao gồm các bài tập trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - là kinh tế tầm lớn, một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,2 MB
 • Yêu cầu: Định dạng DOC, PDF
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.054

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Bộ tài liệu tổng hợp đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A - kỳ thi đại học năm 2011 giúp các bạn học sinh có thêm những trải nghiệm, bài tập thực hành trước những kỳ thi quan trọng.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 344 KB
 • Yêu cầu: định dang PDF
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.145
Xem thêm Cao đẳng - Đại học