Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán Đề thi trạng nguyên môn Toán

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 11 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 216 KB
 • Lượt tải: 2.313
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÚC YÊN

Ngày thi: 17/3/2012

BÀI THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN: TOÁN LỚP 2 (Thời gian: 20 phút)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây:

Bài 1. Tính tổng: 1+ 3+ 5+ 7+ 9+... + 17+ 19
a. 90            b. 100             c. 110             d. 120

Bài 2. Kết quả của phép tính: 4 × 0 : 1 =
a. 4             b. 3             c. 2             d. 0

Bài 3. Tìm x biết: 15 < x : 2 ≤ 18
a. 36 và 32             b. 14 và 12             c. 14             d. 0

Bài 4. Số hình chữ nhật màu đen bằng một phần mấy số hình chữ nhật có trong hình bên
a. 1/2            b. 1/3             c. 1/4

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

Bài 5. Cho 10 chữ số xếp theo thứ tự cố định là: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9; nếu xoá đi 7 chữ số bất kì và giữ nguyên thứ tự các chữ số còn lại để tạo thành một số, thì số có 3 chữ số bé nhất có thể tạo được là:
a. 012             b. 123             c. 102             d. 234

Bài 6. Cho độ dài các cạnh của hình tam giác như hình vẽ

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

a. Chu vi hai tam giác ABD và ADC bằng nhau
b. Chu vi tam giác ABD lớn hơn chu vi tam giác ADC
c. Chu vi tam giác ADC lớn hơn chu vi tam giác ABD

Bài 7. Ngày 22 tháng 11 là chủ nhật. Hỏi ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 11 là ngày nào?

Bài 8. Một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ lớn hơn số trừ 18 đơn vị. Tìm số bị trừ

Bài 9. Năm nay An 6 tuổi. Sau 3 năm nữa thì tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của An. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài 10. Hình tam giác ABC có chu vi là 24dm. Độ dài hai cạnh AB và BC bằng 18dm. Hỏi cạnh AC dài bao nhiêu dm?

Bài 11. Bốn con voi ăn hết bốn bó mía trong 4 phút. Vậy 20 con voi ăn hết 20 bó mía trong bao lâu?

Bài 12. Hình vẽ sau có bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

MÔN: TOÁN LỚP 3 (Thời gian: 20 phút)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất (hoặc viết đáp số) cho mỗi bài tập dưới đây:

Bài 1. Số nào khi nhân với 7 thì được kết quả là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau?
a.10               b. 14               c.15               d.9

Bài 2. Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 40cm, 50cm, 30cm. Một hình vuông có cùng chu vi hình tam giác trên. Tính cạnh hình vuông đó?
a. 40cm               b. 60cm               c. 120cm               d. 30cm

Bài 3. Tháng hai có năm ngày chủ nhật thì tháng đó có bao nhiêu ngày.
a. 28 ngày               b. 29 ngày               c. 30 ngày               d. 31 ngày

Bài 4. Có 40 lít dầu chứa đều trong 8 thùng. Hỏi 2 thùng như vậy chứa bao nhiêu lít?
a. 10 lít               b. 20 lít               c. 30 lít               d. 5 lít

Bài 5. Cho hình vẽ bên:

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

a. Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1
b. Diện tích hình 1 bằng diện tích hình 2
c. Diện tích hình 1 gấp 2 lần diện tích hình 2

Bài 6. Số góc vuông có trong hình bên là:

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

a. 3               c. 5               b. 4                d. 6

Bài 7. Các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 có tổng các chữ số chẵn hơn tổng các chữ số lẻ là bao nhiêu?

Bài 8. Tổng của hai số bằng 235. Nếu cả hai số gấp lên 4 lần thì được tổng mới là bao nhiêu?

Bài 9. Một con chó đuổi một con thỏ cách xa nó hai mét. Mỗi bước chó nhảy được 9dm, thỏ nhảy được 7 dm.Hỏi sau bao bước nhảy thì chó đuổi kịp thỏ, biết rằng chó nhảy một bước, thì thỏ cũng nhảy một bước.

Bài 10. Một trường có 126 nam sinh, và cứ 7 nam sinh thì có 3 nữ sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh

Bài 11. Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 3m, một cạnh kia liền nó bớt đi 9m thì sẽ được một hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình vuông ban đầu?

Bài 12. Cần vẽ thêm vào hình bên ít nhất mấy đoạn thẳng để được một hình mới có 6 hình tứ giác?

Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi cấp thị xã Phúc Yên năm 2012 môn Toán để xem.

13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011 13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011 Đề kiểm tra môn Toán

13 đề thi học kì I môn Toán lớp 1 năm học 2010 - 2011
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • 13 đề thi Toán lớp 1 học kì I năm 2010 - 2011 tổng hợp các mẫu đề thi môn Toán ở các trường tiểu học của các năm trước giúp các em học sinh tham khảo để làm quen dần với dạng đề thi này qua đó các em sẽ có thêm kiến thức để làm bài thi tốt hơn.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 756 KB
 • Đánh giá: 103
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.550

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011 30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011 Đề kiểm tra môn Toán

30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011
 • Phát hành: Phòng GD Gia Viễn
 • 30 đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 - 2011 Phòng Giáo dục Gia Viên, Trường tiểu học Gia Sinh, tuy đã có cách đây mấy năm, song chất lượng vẫn đảm bảo với khối lượng kiến thức của các em học sinh hiện nay.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 369 KB
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.281

Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013 Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013 Đề kiểm tra môn Toán

Đề kiểm tra chất lượng kì I môn Toán lớp 1 năm học 2012 - 2013
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.932

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 Đề kiểm tra môn Toán

Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Dưới đây là mẫu Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 1 nhằm giúp các em học sinh ôn tập với việc làm quen các dạng bài toán trong đề kiểm tra để có thể làm bài thi sắp tới tốt hơn.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 626 KB
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.350

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5 Bộ đề luyện thi giải toán qua Internet

120 bài Toán luyện thi Violympic lớp 5
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • 120 bài toán luyện thi Violympic lớp 5 là bộ đề tổng hợp các bài toán dành cho các em học sinh lớp 5 giúp các em tham khảo thêm một số dạng đề toán qua Internet, qua đó có thể đạt được những điểm số nhất định.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 220 KB
 • Đánh giá: 466
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.778

Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ 2010 - Tiểu học Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ 2010 - Tiểu học Đề thi Olympic Toán

Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ 2010 - Tiểu học
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ 2010 - Tiểu học
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 398 KB
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.421

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương
 • Phát hành: Trường tiểu học Trưng Vương
 • Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Trưng Vương bao gồm những bài tập cơ bản giúp các em học sinh tự ôn luyện lại kiến thức môn toán.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 46 KB
 • Đánh giá: 130
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.508

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề thi Toán lớp 1

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 là tổng hợp nhiều đề thi chọn lọc môn Toán lớp 1, dành cho các em, phụ huynh và thầy cô giáo tham khảo, học tập nghiên cứu.
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.374

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi Toán

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án)
 • Phát hành: Phòng GD-ĐT Yên Định
 • Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Định Tiến
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 46 KB
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.559

Một số bài tập Toán tiểu học Một số bài tập Toán tiểu học Ôn tập toán

Một số bài tập Toán tiểu học
 • Phát hành: PNE
 • Một số bài tập Toán tiểu học
 • hoc-tap
 • Dung lượng: 645 KB
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.970
Xem thêm Giáo dục Tiểu học