Đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài tại Việt Nam

Giới thiệu

Đề hoàn thiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài được ban hành tại phụ lục 30 theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT.

Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

 

Ảnh màu
photograph
3 x 4 cm

 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Socialist Republic of Vietnam
Independent – Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER’S LICENCE
(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

____________________________

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……….)
(……………………Transport Department)

Tôi là (Full name): ………………………………………………………………..………………..………………..

Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………..………………..………………..……………

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ……………………………………………………………..……………….

Hiện cư trú tại (Permanent Address): ……………………………………………………………..……………...

Số hộ chiếu (Passport No.): ……………………………………………………….………………..……………..

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........…. tháng (month) …........năm (year)…….......

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.): ………………………………...

Cơ quan cấp (Issuing Office): ……………………………………………………..………………..………………

Tại (Place of issue): ……………………………………………………………….………………..………………..

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ……...... tháng (month)…......... năm (year).............

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence):..………………..…………….

…………………………………………………………………………………………..………………..…………....

Mục đích (Purpose) (1): ……………………………………………………………..………………..……………..

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):

- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (03 colour photographs 3x4cm)

- Bản photocopy GPLX nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)

- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).

- Bản photocopy hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 photocopy of passport)  (included pages: full name, photograph, valid visa).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm. I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

Xác nhận của cơ quan chủ quản

(Confirmation of Authorization Office)

.............., date....... month....... year.......
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full name)

Ghi chú:

(1): Định cư lâu dài ở Việt Nam hoặc không định cư lâu dài ở Việt Nam.
(1): Long time or Short time of staying in Viet Nam

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giao thông vận tải