Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng về thực phẩm, nguyên liệu chế biến....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

....., ngày........... tháng.......... năm 200...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm
                           Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận,
                      thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)..............................................................

Cơ sở .............................................................................được thành lập ngày:....................................

Trụ sở tại:............................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................Fax:.........................................................

Giấy phép kinh doanh số........................................ngày cấp:.......................đơn vị cấp:..........................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:..............................................................................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:.....................................................................................................

Số lượng công nhân viên:....................................................(cố định:....................thời vụ:.......................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ....................................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh