Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn Dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài theo luật hôn nhân và gia đình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)

Kính gửi:...(tên cơ quan đại diện)........nước CHXHCN Việt Nam tại........

Tên tôi là:.............................................Nam (nữ)..............................................................

Ngày sinh:..........................................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Địa chỉ hiện nay:.................................................................................................................

Hộ chiếu (Giấy chứng minh nhân dân) số..........................................................................

ngày cấp....... ngày hết hạn................................................................................................

Nơi cấp hộ chiếu:........... Cơ quan cấp hộ chiếu.................................................................

Cơ quan cử đi nước ngoài:.................................................................................................

Tôi đã...........(công tác, học tập, lao động,...)...tại................từ ngày ......tháng.....năm...... đến ngày..... tháng.... năm....... Trong thời gian đó, tôi không đăng ký kết hôn tại...........(tên cơ quan đại diện).... nước CHXHCN Việt Nam cũng như tại các cơ quan của nước......................

Đề nghị.......(tên cơ quan đại diện).....nước CHXHCN Việt Nam tại............................. cấp Giấy xác nhận tôi chưa đăng ký kết hôn trong thời gian cư trú tại nước..........................từ ngày........................... đến ngày......................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

Làm tại...... ngày..... tháng..... năm.....
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận:

----------------------------------------------------------------

Tải về Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn để xem chi tiết nội dung.

Đơn xin ly hôn Đơn xin ly hôn Đơn xin ly hôn mới nhất

Đơn xin ly hôn
  • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương là mẫu văn bản trên đó trình bày rõ ràng sự thỏa thuận về việc phân chia tài sản, nuôi con, trợ cấp.... khi đã có quyết định ly hôn giữa 2 bên.
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 78 KB
  • Đánh giá: 95
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 47.633

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc Tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được lập và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập đối với người lao động có bố, mẹ, con và những người khác thuộc đối tượng được tính là người phụ thuộc
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 77,2 KB
  • Đánh giá: 16
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.004

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Biểu mẫu hành chính

Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh. Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh như sau:
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 97,9 KB
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.535

Văn bản nhận tài sản thừa kế Văn bản nhận tài sản thừa kế

Văn bản nhận tài sản thừa kế
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Văn bản nhận tài sản thừa kế
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 52,5 KB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 757

Văn bản phân chia tài sản thừa kế Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Văn bản phân chia tài sản thừa kế
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 54 KB
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.533

Đơn xin nhận con nuôi Đơn xin nhận con nuôi

Đơn xin nhận con nuôi
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Đơn xin nhận con nuôi
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 62,5 KB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 920

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 83 KB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 254

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dùng cho công dân cư trú ở nước ngoài

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Phát hành: Bộ Ngoại giao
  • Đây là mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người sử dụng khi cần sang nước ngoài làm thủ tục kết hôn hợp lệ hoặc hợp pháp theo luật cư trú của nước đó, văn bản được xác nhận bởi ủy ban nhân dân từ cấp xã, phường trở lên.
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 77,4 KB
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 9.795

Tờ khai đăng ký kết hôn Tờ khai đăng ký kết hôn Thủ tục đăng ký kết hôn

Tờ khai đăng ký kết hôn
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Dưới đây là mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn được sử dụng trước khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 86,1 KB
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 7.922

Tờ khai đăng ký việc nhận con Tờ khai đăng ký việc nhận con

Tờ khai đăng ký việc nhận con
  • Phát hành: Bộ Tư pháp
  • Tờ khai đăng ký việc nhận con
  • bieu-mau
  • Dung lượng: 58 KB
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 753
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình