Đơn xin nghỉ học Đơn xin phép nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 20 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 80 KB
  • Lượt tải: 8.472
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đơn xin nghỉ học - Cách viết đơn xin nghỉ học

Đơn xin nghỉ học dành cho học sinh, sinh viên được gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm khi có nhu cầu nghỉ học với lý do nào đó, kèm theo các giấy tờ như chứng nhận của bệnh viện (nếu vì lý do sức khỏe).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

.........., ngày ........ tháng ....... năm .......

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm Khoa …………........

               - Giáo viên Chủ nhiệm lớp………........

               - Giáo viên phụ trách môn học………..

Em tên là: ................................................................... Mã số sinh viên: ........................................

Hiện đang học lớp: ............................................................ Khóa: ..................................................

Hệ đào tạo: ............................................................tại Trường ........................................................

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ......./......../ 20........... đến ......./......./ 20.......

Lý do: ………………………………………….......................……………………………......................

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nghỉ học để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Giáo dục - Đào tạo