Đơn xin phép nghỉ học Biểu mẫu Giáo dục đào tạo

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 19 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 82,7 KB
  • Lượt tải: 15.256
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn xin phép nghỉ học của cha mẹ học sinh, sinh viên gửi lên Ban giám hiệu nhà trường vì lí do nào đó mà sinh viên đó phải xin nghỉ học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:..................................................................................................................

- Hiện cư ngụ tại: ...........................................................................................................................

- Sinh năm:............... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng.................của HSSV tên: Lớp:...........

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:……ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:...........................................................................................................................................

- Chứng từ kèm theo:......................................................................................................................

GVCN                                        Xác nhận của Trưởng lớp                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)                       (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)             (Ký, ghi họ và tên)

 

 

GIÁM HIỆU                                       PHÒNG CTCT – HSSV                      Đề xuất của GVQL

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin phép nghỉ học để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Giáo dục - Đào tạo