Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2016 Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên

Giới thiệu

Cách viết đơn xin nghỉ học cho học sinh, sinh viên

Mẫu đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2016 dành cho học sinh, sinh viên khi cần phải nghỉ trong thời gian ngắn vì việc riêng. Đơn xin nghỉ học này sẽ được gửi lên giáo viên chủ nhiệm hay ban giám hiệu nhà trường. Vì lý do nào đó mà học sinh, sinh viên phải xin phép nghỉ học nên mẫu đơn xin nghỉ học này sẽ cực hữu ích cho bạn trong trường hợp này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:..................................................................................................................

- Hiện cư ngụ tại: ...........................................................................................................................

- Sinh năm:............... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng.................của HSSV tên: Lớp:...........

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:……ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:...........................................................................................................................................

- Chứng từ kèm theo:......................................................................................................................

GVCN                                        Xác nhận của Trưởng lớp                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)                       (Trong tháng HSSV có nghỉ học bao nhiêu ngày)             (Ký, ghi họ và tên)

 

 

GIÁM HIỆU                                       PHÒNG CTCT – HSSV                      Đề xuất của GVQL

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin phép nghỉ học mới nhất 2016 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo