Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

  • Đánh giá:
    ( 4 ★ | 4 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 39 KB
  • Lượt tải: 8.191
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy. Các bạn sau khi có được xác nhận của trường học sẽ nộp đơn tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:  Ban Giám Hiệu trường …………....................

Tôi tên:................................................................................................................................

Mã số sinh viên:................................................................................................................................

Ngày sinh:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):............................................................................................................

Khóa:.................................................................................................................................

Hệ đào tạo:  dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:....................................................................

...........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:.................................................................................................................................................

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.

                                                                         ............, ngày …..tháng…..năm 20..........

                                                                                         Người làm đơn
                                                                                    (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

  XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
________________________

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh