Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 27 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 93,3 KB
  • Lượt tải: 20.925
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có xác nhận của UBND cấp phường về nguyên nhân ly hôn, mâu thuẫn vợ chồng. Sau khi tiến hành hòa giải 3 lần mà không thành, Tổ hòa giải sẽ xác nhận vào đơn xin ly hôn của bạn rồi gửi tới tòa án, yêu cầu tòa án giải quyết.

Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***---------

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,
NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN…......................- TP HÀ NỘI.

Họ và tên chồng:............................................................Sinh ngày:.......................................................

CMND số:................................................. do công an.................. cấp ngày:.........................................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................................................

Họ và tên vợ: ................................................................Sinh ngày:........................................................

CMND số: do công an cấp ngày:............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................................................

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm............................. có đăng ký kết hôn tại UBND phường........................

...........................................................................................................................................................

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ..............................................công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

...........................................................................................................................................................

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có)

Kính đề nghị Quý Toà xem xét.

               Hà Nội, ngày.........tháng..........năm ...........
            Họ và tên chồng Họ và tên vợ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn để xem.
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình