Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký Biểu mẫu hành chính

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 5 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 66,4 KB
 • Lượt tải: 6.807
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký dùng cho đơn vị khi muốn thay đổi thủ tục thay đổi mẫu dấu, chữ ký.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ                                      

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:...................................................................................................

Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): ..........................................................

Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau:

Tên đơn vị:

Quyết định thành lập số: ......................... Mã ĐVQHNS:........................................................

Do cơ quan: ......................................................................... Cấp ngày:.................................

Địa chỉ: ................................................................................ Điện thoại:.................................

Họ và tên Chủ tài khoản: ........................................................................................................

Quyết định bổ nhiệm: Số...............ngày.........tháng.........năm ................................................

CMND số: ................. Ngày...... tháng..... năm....... Nơi cấp:...................................................

Tên cơ quan cấp trên: .............................................................................................................

Yêu cầu mở tài khoản: ............................................................................................................

Tại Kho bạc Nhà nước: ...........................................................................................................

Để giao dịch về: .......................................................................................................................

Mẫu chữ ký:

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký

Mẫu dấu:    (1)                            (2)

                                                                                      ............, ngày...... .tháng....... năm ........

Chủ tài khoản                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHẦN DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Mã tài khoản kế toán:........................................... Tên tài khoản kế toán:..............................

Mã cấp NS:......................................................... Mã ĐVQHNS:.............................................

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………………...........

Ngày bắt đầu hoạt động:.........................................................................................................

Có giá trị đến ngày:..................................................................................................................

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                                    Duyệt y

                                                                                                 ............, ngày....... tháng...... .năm ........

                     Kế toán trưởng                                                                       Giám đốc

                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

                                                                        PHẦN BỔ SUNG

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản (bổ nhiệm lại): Số Quyết định:.................., ngày.....tháng....năm........

- .........................................................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký để xem.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 120 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128 /2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 126,7 KB
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.317

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Hợp đồng thỏa thuận vay nợ

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ
 • Phát hành: Quốc hội
 • Giấy biên bản thỏa thuận xác nhận nợ dành cho bên chủ nợ và bên bị nợ để đảm bảo về mặt pháp luật để bạn tham khảo thêm.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 86,5 KB
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.060

Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân là mẫu văn bản dành cho cá nhân điền đầy đủ các thông tin cá nhân của mình với đề nghị mua số cổ phần, số lượng,... quan hệ với ngân hàng,... gửi tới Hội đồng quản trị của ngân hàng,..
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán là mẫu dùng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng với các nội dung về lệnh, người phát lệnh, người nhận lệnh,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 36 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ là mẫu dành cho đơn vị trì nghiệp vụ thuộc ngân hàng Nhà nước Viêt Nam thông báo các nội dung về hiện trạng và sự cần thiết của phần mềm cũng như các nội dung chi tiết của phần mềm,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng với các nội dung cụ thể về các tổ chức tham gia, các tổ chức mới được ra đời, nguyên nhận hợp nhất/mua lại, phương thức hợp nhất/mua lại,... với hồ sơ kèm theo,..
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 44 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Mẫu thẻ thành viên Mẫu thẻ thành viên Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

Mẫu thẻ thành viên
 • Phát hành: cmlaw
 • Thẻ thành viên là mẫu thẻ do Chủ tịch hội đồng quản trị cấp cho các thành viên với các nội dung chi tiết về thành viên đó,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 34 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng là mẫu đơn gửi ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các quy định trong quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, quy tắc vận hành và các quy định liên quan khác của hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng