Hợp đồng thử việc Biểu mẫu hành chính

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng lao động được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp.

CÔNG TY................
Số: ………../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày …………tháng ………..năm ……….chúng tôi gồm:

1. BÊN A: CÔNG TY

Địa chỉ:………………...…………………………………...……………………………………...………………

Do Ông là đại diện.………………...………………………………...…………………………....................

2. BÊN B: ÔNG / BÀ :………………………………………...………...............................................………

Sinh năm ………………………………...........................................................................................………

CMND số: ……………...................…do CA tỉnh / TP …............………..cấp ngày:…………............……

Thừơng trú tại:………………………………………….........................................……………………………

Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………...............................................………

Cùng thỏa thuận như sau:

Điều 1 : Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại:………………………Bên A (địa chỉ như trên) trong thời gian: ..........……….tháng.

Điều 2: Thời gian làm việc từ: 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày (được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giờ ăn cơm trưa), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bệnh, ốm đau (có chứng nhận của cơ quan y tế).

Bên B được hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B không thấp hơn 75 % lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian nhận lương là từ: ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp.

Điều 3: Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý theo qui định của Bên A.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hợp đồng thử việc để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý