Kinh tế vĩ mô

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 21 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 3,1 MB
  • Lượt xem: 33.849
  • Lượt tải: 35.364
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng PDF

Giới thiệu

Kinh tế vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở,đề cập đến các lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của các mối quan hệ kinh tế trên bình diện tổng thể nền kinh tế. Là môn khoa học nền tảng, cơ sở cho các khoa học kinh tế chuyên ngành khác.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Kinh tế vĩ mô để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Học tập