Lý Thuyết Kiểm Toán - Ebook

Giới thiệu

Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán

  • Bản chất của kiểm toán
  • Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán
  • Các loại hình tổ chức kiểm toán
  • Kiểm toán viên
  • Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập
  • Chuẩn mực kiểm toán
  • Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Lý Thuyết Kiểm Toán - Ebook để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Học tập