Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần

Giới thiệu

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần là Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mới nhất, có hiệu lực, được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Bãi bỏ 11 loại giấy tờ giải quyết hưởng BHXH, BHYT

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH nội dung cụ thể dưới đây:

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN 

                                        Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………………....

Tôi tên là:………………………......................……… Sinh ngày….... tháng……. năm.…….

Số sổ BHXH:………………………………………………………………….................................

Số CMND:………………………… do …........…. cấp ngày ……. tháng …… năm …….........

Số điện thoại (nếu có): ………………………………...............................................................

Hiện cư trú tại: ………………………………………………....................………………….........

.....................................................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ………………. năm …………….tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng ………………. năm………………….....

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội ……...................

………………………….. xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền này vào tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: ………………, Số tài khoản: …………………..., mở tại Ngân hàng: ………………………………, chi nhánh ………………..…(1)

 

………, ngày …….tháng … năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số văn bản biểu mẫu Bảo hiểm xã hội liên quan như sau:

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự