Mẫu Bảng chấm công Bảng biểu hành chính

  • Đánh giá:
    ( 4 ★ | 10 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 74,7 KB
  • Lượt tải: 13.668
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. VnDoc.com xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng................năm...............

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Bảng chấm công để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán