Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 12 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 101,5 KB
  • Lượt tải: 22.336
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu với bạn đọc Bảng kê nộp thuế theo thông tư số 128/2008/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính đối với doanh nghiệp kê khai nộp thuế.

                                       BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNT
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC

Người nộp thuế:..............................................................  Mã số thuế: ................................ 

Địa chỉ: ........................................................... Huyện..................... Tỉnh .............................

Phần dành cho người nộp thay:

Người nộp thay:  ................................................................Mã số thuế: ..............................  

Địa chỉ :.... ........................................... ............. Huyện....................... Tỉnh  ......................

Đề nghị KBNN (NH) (1)............................ trích TK số .......................  hoặc chuyển tiền mặt

Để nộp vào NSNN (hoặc) TK tạm thu số ......................  tại KBNN  ...................................... 

Cơ quan quản lý thu: ......................  Mã số:.................  Tờ khai HQ, QĐ số:........  ngày .............. 

Loại hình XNK ......................................... (hoặc) Bảng kê biên lai số (2)............ ngày .................. 

 Ghi chú:

- (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham

gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;

- (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng kê nộp thuế để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán