Bảng thanh toán tiền lương Mẫu bảng tính và thanh toán tiền lương

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 23 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 53,5 KB
  • Lượt tải: 41.483
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Bảng thanh toán tiền lương là mẫu bảng tính và thanh toán tiền lương trên Excel cho bộ phận kế toán hoặc hành chính tham khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Việc tính lương cho nhân viên sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động của từng người. 

Bảng thanh toán tiền lương

Bộ (Sở):........

Đơn vị:........

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:..........Năm:..............

Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng thanh toán tiền lương để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán