Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu

Giới thiệu

TÊN DOANH NGHIỆP
SỐ: /BC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

BÁO CÁO

THÔNG TIN VỀ THƯƠNG NHÂN BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư...hoặc Ban QLKCN tỉnh...

Đồng kính gửi: Bộ Công Thương

 

I/ THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN QUYỀN XUẤT KHẨU

 

1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa)............................................................................

Giấy chứng nhận đầu tư số............do..............cấp ngày......tháng........năm............................

Giấy phép kinh doanh (nếu có) số ..........do................cấp ngày......tháng........năm.................

Ngành, nghề thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính:

Địa chỉ trụ sở chính: .........

Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ……………Website (nếu có).......................

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ và tên:..............................................................Nam/Nữ:....................................................

Chức danh:..............................................................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo thương nhân bán hàng để xuất khẩu để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh