Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200 Mẫu file excel quản lý công nợ mới nhất

Giới thiệu

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200

VnDoc.com giới thiệu các bạn mẫu báo cáo chi tiết công nợ phải thu phải trả bằng file excel được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp. File excel này áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cả doanh nghiệp lớn đều áp dụng theo file excel này.

Báo cáo công nợ đầu năm

Báo cáo công nợ phải thu

Báo cáo công nợ phải trả

Bộ (Sở):……….

Đơn vị :………. 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Tài khoản:......................... 

Tên KH/NCC

Đầu kỳ

Phát sinh

Cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Lập, ngày … tháng … năm …                                     

             Người lập biểu                            Phụ trách kế toán                             Thủ trưởng đơn vị
             (Chữ ký, họ tên)                              (Chữ ký, họ tên)                         (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng file Quản lý công nợ trên Excel.

1/ Trước khi nhập chứng từ, phải nhập hết danh sách khách hàng cần theo dõi công nợ vào Sheet Khach. Phải ghi đầy đủ Mã Khách, Tên Khách, Địa Chỉ Khách. Mã Khách tùy theo sự quản lý riêng mà ghi sao cho dễ, có thể ghi theo tên tắt của khách hoặc ghi theo số TT như : MS0001, MS0002, MS0003 ... Cách tốt nhất là ghi theo số thứ tự.

2/ Nhập chứng từ theo dõi công nợ không nên nhập thẳng vào Sheet Chungtu mà nên nhập thông qua Form bằng cách kích vào nút Commant "Nhập chứng từ công nợ" trong Sheet MeNu. Bởi vì nếu nhập thẳng sẽ rất khó nhớ mã và tên khách hàng, mà đó lại là cái mà chúng ta cần theo dõi để quản lý công nợ. Nếu sai mã khách hàng sẽ dẫn đến sai số liệu công nợ giữa Công Ty và Khách Hàng Trong quá trình nhập liệu, khi con nháy chuột nhảy đến các hộp Combo sẽ xoè ra các dữ liệu để mình chọn. Dùng phím mũi tên lên xuống để chọn dữ liệu thích hợp rồi bấm phím Enter 2 lần. Sau khi nhập hết các dữ liệu cho một chứng từ thì nhấn nút Commant "Cập nhật" để cập nhật dữ liệu vào Sheet Chungtu.

Khi nhập liệu trên Form, cứ dùng phím Enter mà đi, hạn chế dùng chuột. Lưu ý khi trả tiền cho khách thì chọn "C", khi thiếu tiền khách thì chọn "N". Nhập xong chứng từ này, nhập tiếp chứng từ khác cho đến hết thì nhấn nút Commant "Thoát" để thoát Form Cập Nhật.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ theo Thông tư 200 để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán