Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Ho và tên:......................

Bộ phận:.....................

Mã số NV: .....................

Tên công việc:.....................

Khoá đào tạo:.....................

 

Kết quả học tập:

1. Đạt: .....................

2. Không đạt: .....................Lý do: .....................

3. Nhận xét thêm:.....................

 

Vận dụng vào công việc:

1. Vận dụng tốt:.....................

2. Không vận dụng được:..................... Lý do:.....................

 

3. Nhận xét thêm:.....................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo