Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng Biểu mẫu Tín dụng

 • Đánh giá:
  ( 3 ★ | 2 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 37 KB
 • Lượt tải: 759
 • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG(1)

......., ngày.........tháng.......... năm............

Kính gửi: ............................... (tên Bên mua)

(Sau đây gọi là Bên mua)

[điền tên Hợp đồng, số Hợp đồng

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của Hợp đồng, [điền tên và địa chỉ của Bên bán] (sau đây gọi là bên bán) phải nộp cho Bên mua một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm Bên bán sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng,

Chúng tôi, [điền tên của Ngân hàng] ở [điền tên nước] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ của Ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Bên bán, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Bên bán phải xem xét trước, thanh toán cho Bên bán khi Bên mua có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của Hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới Hợp đồng được ký giữa Bên mua và Bên bán sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày Bên bán nhận được khoản tạm ứng theo Hợp đồng cho tới hết ngày ......... tháng ........ năm (3).

Đại diện hợp pháp của Ngân hàng

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Tùy theo điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu nêu tại Điều 14 ĐKCT (thông thường áp dụng đối với gói thầu đấu thầu quốc tế, không áp dụng đối với gói thầu quy mô nhỏ).

(2) Địa chỉ Ngân hàng: Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e.mail để liên hệ.

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thô có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng để xem.

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài có hoạt động ngân hàng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 120 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1- 02/NS ban hành kèm theo Thông tư số 128 /2008/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2008 về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 126,7 KB
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.151

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ Hợp đồng thỏa thuận vay nợ

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ
 • Phát hành: Quốc hội
 • Giấy biên bản thỏa thuận xác nhận nợ dành cho bên chủ nợ và bên bị nợ để đảm bảo về mặt pháp luật để bạn tham khảo thêm.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 86,5 KB
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.018

Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú

Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Đơn xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 28 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân

Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân
 • Phát hành: VnDoc.com
 • Đơn đề nghị mua cổ phần đối với cá nhân là mẫu văn bản dành cho cá nhân điền đầy đủ các thông tin cá nhân của mình với đề nghị mua số cổ phần, số lượng,... quan hệ với ngân hàng,... gửi tới Hội đồng quản trị của ngân hàng,..
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 37 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán là mẫu dùng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng với các nội dung về lệnh, người phát lệnh, người nhận lệnh,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 36 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ

Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Thông báo yêu cầu phát triển phần mềm dịch vụ là mẫu dành cho đơn vị trì nghiệp vụ thuộc ngân hàng Nhà nước Viêt Nam thông báo các nội dung về hiện trạng và sự cần thiết của phần mềm cũng như các nội dung chi tiết của phần mềm,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 38 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng

Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Tờ trình đề nghị chấp thuận/chấp thuận nguyên tắc sáp nhập/hợp nhất/mua lại tổ chức tín dụng với các nội dung cụ thể về các tổ chức tham gia, các tổ chức mới được ra đời, nguyên nhận hợp nhất/mua lại, phương thức hợp nhất/mua lại,... với hồ sơ kèm theo,..
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 44 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Mẫu thẻ thành viên Mẫu thẻ thành viên Dành cho lĩnh vực Ngân hàng

Mẫu thẻ thành viên
 • Phát hành: cmlaw
 • Thẻ thành viên là mẫu thẻ do Chủ tịch hội đồng quản trị cấp cho các thành viên với các nội dung chi tiết về thành viên đó,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 34 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng

Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng
 • Phát hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Đơn tham gia hệ thống liên ngân hàng là mẫu đơn gửi ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các quy định trong quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, quy tắc vận hành và các quy định liên quan khác của hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng,...
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 45 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17
Xem thêm Tín dụng - Ngân hàng