Mẫu biên bản cuộc họp Biên bản cuộc họp công ty

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 16 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 48,2 KB
  • Lượt tải: 21.324
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Biên bản họp ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp đề cập đến vấn đề gì được thư ký cuộc họp ghi chép lại nhằm mục đích làm biên bản pháp lý trong doanh nghiệp sau này, đây là mẫu biên bản cuộc họp thông dụng được nhiều người sử dụng nhất.

Ngày.......tháng.......năm .......

BIÊN BẢN HỌP

(V/v : …………………………)

Hôm nay, lúc …… ngày ………………tại văn phòng Công ty ………………................................................

diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1. Ông………………...............................................................................................…...........................

2. Bà…………..............................................................................................………..............................

3. Ông………….........................................................................................………….............................

II/ Nội dung cuộc họp:

…………………………………………………………….....................…………………….................................

…………………………………………………………………………………………….........................................

…………………………………………………………………………………………….........................................

Cuộc họp kết thúc lúc …........................................ ngày ……........................................................

        Thư ký cuộc họp

Chủ trì cuộc họp

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản cuộc họp để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thủ tục hành chính