Mẫu biên bản huỷ hoá đơn Biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng

  • Đánh giá:
    ( 4 ★ | 8 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 82 KB
  • Lượt tải: 43.071
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Biên bản hủy hóa đơn là mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp bạn viết sai hóa đơn, không phải đơn giản bạn chỉ vứt bỏ nó là xong mà đi kèm với nó là một văn bản được ban hành theo quy định của Bộ tài chính để hợp thức hóa biểu mẫu trên. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu mẫu biên bản hủy hóa đơn Giá trị gia tăng được cập nhật mới nhất. 

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc
---------------o0o--------------

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

Căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ vào tình hình giao nhận hàng hóa thực tế.

Hôm nay, ngày ......tháng .....năm 20..... Đại diện chúng tôi gồm:

Bên B (bên bán): Công ty......................................................... MST: .....................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................

Đại diện: Ông/Bà............................................................... Chức vụ:.........................................................

Bên A (bên mua): Công ty.......................................................... MST: ...................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................

Đại diện: Ông/Bà............................................................... Chức vụ:.........................................................

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: ........................................, Số hiệu HĐ: ..........lập ngày .../.../20.... trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: .........................................................................................................................

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: .........................................................................................................

Tiền thuế: 10%:.......................................................................................................................................

Tổng tiền thanh toán:.............................................................................................................................

1. Lý do huỷ hoá đơn: .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Cam kết:....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản huỷ hoá đơn để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán