Mẫu biên bản làm việc Biên bản làm việc mới nhất

  • Đánh giá:
    ( 2 ★ | 13 👨 )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 73,8 KB
  • Lượt tải: 36.472
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

Mẫu biên bản làm việc được lập khi doanh nghiệp cần làm việc, thỏa thuận điều khoản gì với một bên nào đó, chứng minh tính xác thực của buổi làm việc, mời bạn đọc tải mẫu Biên bản làm việc thông dụng nhất mà chúng tôi giới thiệu sau đây.

Biên bản làm việc

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
  ------------- 

Số: ...../BB- LAMVIEC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ....... giờ......... ngày ......... tháng .......... năm ..........

Tại ..................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1/................................................................ Chứcvụ: ............................ Đơn vị ................................

2/................................................................ Chức vụ: ........................... Đơn vị ................................

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): .................................................. Năm sinh .......................... Quốc tịch ...........................

Nghề nghiệp .....................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:.............................. Ngày cấp .......................... Nơi cấp ...............................

2/ Ông (bà): ................................................... Năm sinh .......................... Quốc tịch ...........................

Nghề nghiệp .......................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu số:............................... Ngày cấp .......................... Nơi cấp ...............................

Nội dung làm việc:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ……... ngày ……… tháng ………. năm ……..

Biên bản được lập thành.........bản; mỗi bản gồm ................................................... tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ..........................................................................01 bản.   

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................                                                     

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu biên bản làm việc để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính