Mẫu Công văn đề nghị thanh toán Biểu mẫu kế toán

  • Đánh giá:
    ( 3 ★ | 4 Đánh giá )
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 53,9 KB
  • Lượt tải: 6.103
  • Ngày cập nhật:

Giới thiệu

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Công văn đề nghị thanh toán với mục đích tạo sự văn minh, chuyên nghiệp và có tính thương thuyết trong hoạt động thanh toán giữa các bên.

Đơn vị: ........................
Địa chỉ: ........................
Mẫu số: 04c - TT

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ........ tháng ....... năm ........

Họ và tên người đề nghị: ....................................................................................................

Số giấy GT, CMT: ...............................................................................................................

Bộ phận công tác:................................................................................................................

Số tiền đề nghị thanh toán:..................................................................................................

Bằng chữ:............................................................................................................................

Hình thức thanh toán:           Tiền mặt                Ngân hàng                   Mở L/C

Thời hạn thanh toán:............................ /............ /...............................................................

Tên dự án/hợp đồng: .........................................................................................................

Mã dự án:............................................................................................................................

Trả cho đơn vị:....................................................................................................................

Số tài khoản:.......................................................................................................................

Tại Ngân hàng:....................................................................................................................

Nội dung thanh toán:...........................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Kèm theo ..............................chứng từ.

 

LÃNH ĐẠO CÔNG TY        KẾ TOÁN TRƯỞNG          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Công văn đề nghị thanh toán để xem.

Ứng dụng hay

Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán