Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

Bảng danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu số D02-TS ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 được Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.

Thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

Tên đơn vị:...............................
Mã đơn vị:................................
Điện thoại liên hệ:...................

          DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT              

 Số:…… tháng ….. năm …...

Mẫu D02-TS

Phần CQBHXH ghi:                                                                                            Phần Đơn vị ghi:

Tổng số tờ khai:                                                                                     ........., ngày ….tháng…..năm…….

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp:......................             Người lập biểu             Thủ trưởng đơn vị

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp:......Thời hạn từ:……đến…..

Cán bộ thu                                                                Cán bộ sổ, thẻ

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bảng danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS để xem.

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự